A TAKARÉKBANK ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A MAGAS TŐKEÁTTÉTELES KERESKEDÉS KOCKÁZATAIRÓL

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) felmérése alapján, az elmúlt években egyre nagyobb mértékben terjedt el az on-line kereskedési platformokon történő, elsősorban FX (forex, devizapárokkal való kereskedés) és a CFD (Contract For Differences, különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás) termékekre vonatkozó ügyletkötés lehetősége.

A CFD egy tőkeáttételes (leverage), származtatott (derivatív) pénzügyi eszköz.A CFD ügylet ára, egy másik termék (alaptermék vagy mögöttes termék, amely lehet deviza, részvény, index) árától függ.
A CFD letéti igénye alacsony, így viszonylag kis összeggel lehet nagy értékű pozíciót nyitni.
Tőkeáttételes jellegükből adódóan, a CFD ügyletek magasan spekulatív ügyletek, amelyek szélsőséges kockázatot hordoznak.

A szabályozott piacon kívül kötött deviza (FX) határidős (forward) tőkepiaci ügyletek magasan spekulatív, tőkeáttételes ügyletek, amelyek szélsőséges fokú kockázatot hordoznak, és csak olyan ügyfelek számára megfelelő/alkalmas ügylettípusok, akik tőkeáttételes kereskedés esetében vállalni tudják a letét mértékét meghaladó veszteség kockázatát.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nagyobb tőkeáttétel nagyobb kockázattal jár!
A tőkeáttételes kereskedésnél általában előírt alacsony letét miatt, az alaptermék árváltozásai jelentős veszteségeket eredményezhetnek, mely veszteségek lényegesen meghaladhatják az ügyfél befektetését és a letétbe helyezett eszközöket.

Előfordulhat, hogy az ügyfélnek a kezdeti letét teljes elvesztését fedeznie kell, ráadásul további letétet kell elhelyeznie ahhoz, hogy fenntartsa pozícióját. Ha a piac az ügyfél pozíciójával szemben mozog, a letéti szintek emelkednek, akár olyan felszólítást is kaphat, hogy rövid időn belül számottevő összegű további letétet helyezzen el az adott pozíció fenntartásához. Amennyiben nem teljesíti a kiegészítő finanszírozásra vonatkozó kérést az előírt határidőn belül, a pozícióját veszteséggel felszámolják, továbbá az ebből eredő hiányért is felelős marad.

A magas tőkeáttételes ügyletkötésekből eredő kockázatok miatt a Felügyelet kiemelten fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy

A Takarékbank Zrt. a SaxoBank által üzemeltetett Takarék Direct on-line kereskedési platformon keresztül teszi lehetővé ügyfelei számára, hogy elektronikus úton CFD illetve FX ügyleteket kössön.

Mivel az on-line kereskedési rendszereken történő kereskedés számos előny mellett veszélyeket is hordoz, a Takarékbank Zrt. a Takarék Direct szolgáltatást kizárólag kockázatvállaló ügyfelei számára tartja megfelelőnek/alkalmasnak.

Az on-line kereskedési platformon keresztüli kereskedés során az ügyfél önállóan hozza meg befektetési döntéseit, köti meg az ügyletet, így – különösen a tőkeáttételes termékek kereskedése esetén - az ügyfél részéről jelentős piaci ismeretre és komoly kereskedési tapasztalatra, valamint magas kockázatvállalási hajlandóságra van szükség.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tőkeáttételes kereskedés esetén fennáll a teljes tőkevesztés, illetve a befektetett tőkét meghaladó veszteség lehetősége, ezért ezeket az ügyleteket az ügyfélnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.

A Takarék Direct rendszeren keresztüli ügyletkötése esetén az ügyfél, alapvetően az erre a célra elkülönített eszközeit veszítheti el, mivel bizonyos fedezettségi szint alatt a SaxoBank likvidálja a pozíciókat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a likvidálás akadályokba ütközik, így további fedezetet kér be a Bank az ügyféltől.

A Takarék Direct rendszeren keresztüli CFD kereskedés egyéb kockázatai:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti ügyletekhez kapcsolódó díjak (bizományosi díj, közvetítői díj) mértékéről a Takarékbank Zrt. hatályos Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata, „A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alkalmazott - befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzéke” mellékletét képező dokumentumból, valamint a SaxoBank honlapján (www.saxobank.com) keresztül tájékozódhat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén, a piaci árfolyamok előre nem látható időpontokban olyan számottevően és hektikusan változhatnak, hogy ezen időszakban az ügyletkötés többlet kockázatot hordoz magában.

Tájékozatjuk, hogy a fenti termékekkel kapcsolatos részletes, a termékek jellemzőit és kockázatát példákon keresztül bemutató tájékoztatás megtalálható a Bank honlapján (www.takarekbank.hu), a Takarékbank Zrt. hatályos Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata mellékletét képező Termékkatalógusban.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) további tájékoztató dokumentumai az alábbi helyen érhetőek el: https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2396831/ESMA_online_befektetesek.pdf