Garanciaközösség

A 2013. évi CXXXV. törvény rendelkezik az integrációhoz tartozó takarék- és hitelszövetkezetek, valamint szövetkezeti bankok közötti egyetemleges felelősségvállalás, az úgynevezett garanciaközösség létrehozásáról, bevezetésének és működésének pontos szabályairól.

E szerint a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjai között 2013 végétől fokozatosan életbe lépő garanciaközösséggel lehetővé válik, hogy az ország bármely szövetkezeti hitelintézeténél elhelyezett betétekért bármely más takarékszövetkezet is helyt álljon és viszont. Az egyetemlegesség fokozatos létrehozásával a teljes integráció tőkeereje és likviditása a rendelkezésre áll majd az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított betéteken felüli megtakarítások védelmére is. Ennek anyagi fedezetét biztosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét és létrehozta a szövetkezeti hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját.

Így minden korábbinál jóval nagyobb biztonságban lesznek a takarékszövetkezetek ügyfeleinek megtakarításai, hiszen azokért – az OBA mellett – az összes szövetkezeti hitelintézet, a Takarékbank és az Integrációs Szervezet teljes vagyonával áll majd helyt.

Ha valakinek a jövőben követelése támad egy szövetkezeti hitelintézettel szemben és az nem tud fizetni, rendkívül bonyolult lenne 114 hitelintézettől visszaszereznie a pénzét. Ezért a törvény létrehozta a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapját Az adott szövetkezeti hitelintézet fizetésképtelensége esetén az Alap lesz az elsődleges felelősségvállaló, és ez fog fizetni az igényt érvényesítőknek.

Web információ a garanciaközösségről: http://garanciakozosseg.hu/ki

Web információ a az integrációs szervezet jogszabályairól: http://www.szhisz.hu/szhisz/jogszabalyok-alapdokumentumok